فایل فلش گوشی چینی Sony M5 SPD SP7731 مخصوص InfinityBox CM2SPD

RIAL 150,000 – خرید

SP7731GEA_M5_6.1_LMY47D_release-keys

مشخصه کامل رام در ادمه

MODEL : M5
– MANUFACTURER : M5
– VERSION : 6.1
– PRODUCT NAME : M5
– DISPLAY ID : LMY47D release-keys
– BOARD : sp7731gea
– PLATFORM : sc8830
– BUILD ID : LMY47D
– BUILD VERSION : eng.lz10.20161220.141942
– PDA : eng.lz10.20161220.141942
– UDISK LABEL : eng.lz10.20161220.141942

2
اشتراک گذاری

دیدگاهی بیان کنید

معادله امنیتی *