فایل فلش گوشی چینی Sony M5 SPD SP7731 مخصوص InfinityBox CM2SPD

فایل فلش گوشی چینی Sony M5 SPD SP7731 مخصوص InfinityBox CM2SPD

SP7731GEA_M5_6.1_LMY47D_release-keys

مشخصه کامل رام در ادمه

MODEL : M5
– MANUFACTURER : M5
– VERSION : 6.1
– PRODUCT NAME : M5
– DISPLAY ID : LMY47D release-keys
– BOARD : sp7731gea
– PLATFORM : sc8830
– BUILD ID : LMY47D
– BUILD VERSION : eng.lz10.20161220.141942
– PDA : eng.lz10.20161220.141942
– UDISK LABEL : eng.lz10.20161220.141942

۲

خرید + دانلود
2
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی Samsung S7 Edge aeon MT6582 مخصوص FlashTool

samsung s7 edge aeon6582 MT6582__Samsung__Jax_Q__Jax_Q__5.0__vonino_v1.0.2_20150911_T01

خرید + دانلود
2
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی Samsung J9 Prime MT6580 مخصوص FlashTool

samsung j9 prime MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

خرید + دانلود
3
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی Samsung A9 vietnam MT6580 مخصوص FlashTool

Samsung A9 vietnam MT6580__samsung__A9__A9__5.1__Z8054_5.1_LXSDZ_V1.2_20161222-144350

خرید + دانلود
3
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی Samsung A8 2016 vietnam MT6580 مخصوص FlashTool

Samsung A8 2016 vietnam MT6580__A8__A8__A8__6.0__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WEG.L_P2

خرید + دانلود
2
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی iphone i7 MT6580 مخصوص FlashTool

iphone i7 MT6580__alps__I7__magc6580_we_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_MAGC6580.WE.L_P45

خرید + دانلود
0
اشتراک گذاری

فایل فلش Huawei-Y6 SCL-L01 MT6580 مخصوص FlashTool

Huawei-Y6 SCL-L01 MT6580__alps__Y6__Y6__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_KEYTAK6580.WE.L_P23

خرید + دانلود
0
اشتراک گذاری

فایل فلش Huawei P8 Lite ALE-L21 MT6580 مخصوص FlashTool

Huawei P8 lite ale-l21 MT6580__hi6210sft__P8_lite__P8_lite__5.1__T622_V1.0.8_FAC

خرید + دانلود
4
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی TXL A7 MT6582 مخصوص FlashTool

TXL A7 MT6582__alps__A7__d818__4.5.2__ALPS.KK1.MP1.V2.10

خرید + دانلود
2
اشتراک گذاری

فایل فلش گوشی چینی X-BQ P7s مخصوص InfinityBox CM2SPD

x-bq p7s InfinityBox CM2SPD Backup

خرید + دانلود
3
اشتراک گذاری